Vuong Nguyen Có nhữnh ý nghĩ tôi không muốn quên. Dù rằng hầu hết những ý nghĩ đó chỉ là mông lung vô nghĩa hoặc chỉ thú vị cho riêng tôi, chúng đại diện cho những khoảnh khắc tư duy và những đáp số lòng tôi muốn giữ lại. Nguồn Thiêng là nơi tôi lưu giữ những suy nghĩ này cho chính mình và cho tiện việc chia sẽ vớ bạn bè và gia đình.

Tuy là thế, trong khi trên địa cầu này có trên bảy tỉ con người, người đang đọc những dòng chữ này lại là bạn thì đủ biết là chúng ta sinh ra vốn để kết nối với nhau qua trải nghiệm và suy nghĩ.

Vậy, nếu trong những trang “giấy nháp” này, bạn khám phá ra chúng ta có cùng một suy nghĩ trong một khoảnh khắc nào đó, hãy biết rằng tôi rất hân hạnh và tri ân đối với sự tao ngộ sâu sắc này.