Giấy Nháp

Một tập “giấy nháp” ghi lại những ý nghĩ trong giai đoạn phôi thai.

Câu Chuyện Về Loài Người

Viết cho những người con của tôi để một ngày nào đó các con sẽ biết và hỏi về nguồn gốc Việt Nam kiêu hãnh của mình.

Thirty & Ba Mươi

Những suy nghĩ khi tôi ba mươi.

Cổng Trường Ngày Ấy

Những kỷ niệm thời học sinh và một thế giới của quá khứ.