Em nghiêng mình soi bóng
Khúc khích cười đánh rơi thời gian
Cuối mùa, em thay màu áo
Mặc cho sự đời trôi trong ánh nắng dòn tan

Có những bí mật dấu kín trên ngàn
Em viết thư thả trôi đến cố nhân
Những tảng đá già nua mỏi mòn chờ đợi
Một gót hồng, một mỹ miều, một bàn chân.