Tết

Tết Tây hay Tết Ta
Tết, ta ở trong nhà
Muôn hoa, trời một sắc
Tuyết trắng một ngày Xuân

Người Việt kiếp trầm luân
Niết Bàn trong hồng trần
Ta lưu đày sa mạc
Bốn mươi Tháng Bốn hơn?

Thời gian giờ đã lớn
Theo tiếng nhạc, tiếng đờn
Trông về quê cha mẹ
Lời ru sao chạnh lòng

Đất, nhà mất cả dòng
Muông chim ăn quả mọng
Nuốt hột, phá giang san
Pháo nổ, khói đã tàn

Tết đến như tiếng thở
Dài thêm kiếp thờ ờ
Nô lệ hay bạo chúa
Chút nếp, thịt yên thân

Tết, ta lại hết nhân
Bánh xe cứ thế cuốn
Cho hết đường trở về
Tổ tiên, ông bà đâu?

Nơi cắt rốn chôn nhau
Giờ ngập tràn sang giàu
Nhận chìm người cùng khổ
Trôi lềnh bềnh hoa sen

Dát vàng lên cổng đền
Cầu siêu cho dân tộc
Hái một chút lộc non
Đem về dâng thiên hạ

Tết Tây hay Tết Ta
Tết, ta bỗng nhớ nhà
Nhà xây bằng xác đạn
Rực đỏ một mùa Xuân