When I was thirty
My daughter said: “Ba
That was enough poetry
For me.

Khi tôi ba mươi
Con tôi khẽ nói: “Ba
Vậy cũng đủ một đời
Thơ cho tôi.