Phi thuyền mang phù hiệu
Thần Điêu tung cánh bay
Một vòng tròn sáng loáng
“Việt Nam” của hôm nay

Hy vọng đã bao ngày
Từ đây thành hiện thực
Người Việt là chủ nhân
Nước non ta tự lực

Kể từ thời Tỉnh Thức
Bao thế hệ hồi hương
San cho nhau từng chút
Nhường nhau chung bước đường

Hạ Nam đến Bắc thượng
Mọi người nối tay nhau
Kinh, H’Mông, J’rai …
Dân tộc ta muôn màu

Khoa học tiến rất mau
Công, Thương như Nông, Sĩ
Cùng phát triển không ngưng
Nâng cao cấp thành thị

Không còn là dự bị
Nước Việt sánh vai chung
Với đương kim cường quốc
Lên Vũ Trụ linh lung

Trên phi thuyền đi cùng
Nhiều chuyên gia sử học
Họ đi tìm một nơi
Khắc ghi trên đá, ngọc

Trước trăm con cùng Bọc
Trước hơn cả cuộc đời
Khởi đầu từ Nguồn Thiêng
Thần Điêu sinh con người

Nước Việt Nam xinh tươi
Như con trẻ trưởng thành
Mong vòng tay phụ mẫu
Nên tìm Mẹ Ngày Xanh

Phi thuyền bay dũng mãnh
Qua khuất cả cung trăng
Để hướng về phía trước
Dân Tộc Việt thiên thăng

Rồi một ngày con chẳng
Nhỏ bé như hôm nao
Có thể con sẽ hỏi
Tổ tiên con nơi nào?

Ta mong con đạo mạo
Con, hậu duệ Thần Điêu
Đấng tạo nên vạn vật
Trong Vũ Trụ muôn điều.