Thoang thoảng gió hồng mây trắng mơ
Không gian bốn ngã lặng như tờ
Mình ta yêu mãi vườn thơ
Chờ ai vớ vẩn cánh hồng bơ vơ.

Ngày qua ngớ ngẩn lại ngẩn ngơ
Thoảng qua màu áo nhẹ như tơ
Hồn ai bay mãi vào muôn ngã
Đợi mãi cánh hồng ta với ta.