Gót Hồng đi chơi
Trên phố đông người
Miệng mỉm cười tươi
Làm ai yêu đời.

Gót Hồng thoảng qua
Hè phố nở hoa
Hương hồng lan tỏa
Thành đá hồn ta.