Khóc tủi một mình mặt trời xanh
Giọt lệ trên má mãi long lanh
Mắt xanh sâu thẳm khung trời nhỏ
Trái tim xao xuyến ngỡ vạn mành.

Vòng quanh trái đất lại vòng quanh
Mộng đẹp hôm qua nếu chẳng thành
Khóc chi cho uổng thời non trẻ
Sống đẹp ngày nay há chẳng lành.