Nếu mẹ là mặt trời
Con xin làm bông hoa hướng dương
Hấp thụ lời mẹ bảo,
mẹ thương.

Nếu mẹ là bông hoa
Con xin làm lòng đất nuôi cây
Ôm mẹ vào lòng,
thơ ngây.

Nhưng mẹ mãi muôn đời là mẹ
Trái đất vẫn tròn hoài mẹ ơi
Con chỉ muốn nói:
“Yêu mẹ nhất trên đời!”