Thu trong ngày Hạ một nhịp tim
Ấp ủ cho nhau, để đi tìm
Một hơi thở nhẹ cho cuộc sống
Trong muôn trăn trở với vợ chồng.