The Sigh of the Ocean

Tôi hết thơ rồi, bạn còn không?
Cho tôi mượn chút cho thỏa lòng
Vài năm biền biệt, nhà cao cổng
Rêu mọc bên ngoài, bén vào trong

Tôi hết hoa rồi, bạn còn không?
Cho tôi một chút trang trí lòng
Vài năm dấu mặt, bình hoa dại
Phòng tôi nguội lạnh dẫu ngày mai

Qua biết bao mùa, bạn hờn không?
Thương con, thương mẹ để trong lòng
Gặp nhau một phút, thành xa lạ
Trào dâng niềm nhớ ấy phôi pha

Không biết hôm nào đến nhà chơi
Người thân, người cũ, nói chung lời
Gần nhau một phút mình quen lại
Còn nhau, còn sống, lại còn ai